Bezplatné webináre zamerané na projektové riadenie

Na jeseň sa bude konať 5 špecifických webinárov zameraných na procesy riadenia projektov – definovanie cieľov, tímová spolupráca v MS Project, hodnota za peniaze, psychologické chyby pri stanovovaní cieľov a kreatívne tímy. Webináre budú prebiehať do začiatku novembra. Bližšie termíny sú nižšie. Semináre sú pripravené v rámci iniciatívy From Idea to Project. Continue reading “Bezplatné webináre zamerané na projektové riadenie”

Nano tech 2017 Tokyo s podporou účasti pre firmy a klastre

Centrum pre spoluprácu EÚ – Japonska financované Európskou komisiou (EU-Japan Centre) uverejnil výzvu pre európske klastre a MSP pôsobiace v oblasti nanotechnológií k účasti na zvláštne programe v rámci Veľtrhu nanotechnológií v Tokyu (“nano tech 2017” International Nanotechnology Exhibition & Conference in Tokyo , Japan v dňoch 13. – 17. februára 2017.  Continue reading “Nano tech 2017 Tokyo s podporou účasti pre firmy a klastre”

Niečo pre spoločenskovednú oblasť: Publikácia o možnostiach financovania a podujatia v Bratislave

Pre záujemcov pôsobiacich v oblasti sociálno-ekonomického výskumu bola vydaná zaujímavá publikácia, ktorá mapuje oblasti programu Horizont 2020, ktoré túto oblasť podporujú. Tiež sa počas predsedníctva SR v Rade EÚ pripravuje v polovici novembra významná konferencia a partnerské podujatie.

Continue reading “Niečo pre spoločenskovednú oblasť: Publikácia o možnostiach financovania a podujatia v Bratislave”

Súťaž podnikateľských nápadov pre inovácie v oblasti surovín

EIT RawMaterials vyhlasuje súťaž biznis nápadov pre inovatívne prístupy k surovinám v hodnote 45.000 eur a uzávierkou 17.10.2016. Súťaž má za úlohu pomôcť potencionálnym podnikateľom vo vývoji technológií a biznis modelov s potenciálom v oblasti surovín a vo všetkých príbuzných odboroch. Continue reading “Súťaž podnikateľských nápadov pre inovácie v oblasti surovín”

Uzávierka prihlášok na ICT Proposers’ Day je posunutá do 22.9.2016!

Uzávierka registrácií na bezplatné prestížne podujatie v oblasti informačných a komunikačných technológií bola predĺžená až do 22.9.2016. Na bilaterálne stretnutia je prihlásených je už takmer 700 účastníkov zo 44 krajín sveta. Ak máte záujem, tak sa neváhajte prihlásiť a stretnúť zaujímavých partnerov pre rozvoj budúcej technologickej a inovačnej spolupráce.  Continue reading “Uzávierka prihlášok na ICT Proposers’ Day je posunutá do 22.9.2016!”

Do 2. výzvy Central Europe prišlo 210 projektov. Pozrite sa, kto uspel v prvej výzve.

V druhej výzve na predkladanie projektov programu Central Europe 2014-2020 bolo zaslaných 210 projektov s celkovo 2914 partnermi, z ktorých až 20% boli súkromné firmy. Návrhov sa zúčastnilo 184 slovenských organizácií.  Continue reading “Do 2. výzvy Central Europe prišlo 210 projektov. Pozrite sa, kto uspel v prvej výzve.”

Pozor na ochranu inovatívnych nápadov!

Ak máte výborný inovatívny nápad, mali by ste ho pred tým, ako ho ukážete svetu, ochrániť ako svoje duševné vlastníctvo. Skvelé myšlienky majú pre vás hodnotu iba v prípade, ak môžete právne preukázať, že sú vaše.  Continue reading “Pozor na ochranu inovatívnych nápadov!”