Ani ostatná výzva SME Instrument nepriniesla slovenským firmám úspech

V 10. výzve na štúdie realizovateľnosti s uzávierkou 7.9.2016 neuspela žiadna z 12 slovenských firiem, ktoré podávali žiadosť. V rámci EÚ bolo zafinancovaných takmer 190 firiem celkovou sumou 9 mil. eur. Slovensko tak ostáva na úrovni 8 úspešných projektov vo fáze 1. Continue reading “Ani ostatná výzva SME Instrument nepriniesla slovenským firmám úspech”

Tipy od inovačných lídrov pre SME Instrument (časť 1)

Na summite inovátorov v SME Instrumente zazneli viaceré odporúčania pre definovanie úspešného zámeru pre podnikateľský plán. V prvej časti sú zhrnuté odporúčania pre výber cieľa, porozumenie zákazníkom, pohľad na konkurenciu, príprava tímu a smerovaní.  Continue reading “Tipy od inovačných lídrov pre SME Instrument (časť 1)”

Podpora pre kreatívny priemysel a kultúru

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu zameranú na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora). Continue reading “Podpora pre kreatívny priemysel a kultúru”

Plán EÚ pre vzdelávanie a kultúru na roky 2016-2020 medziročne navyšuje rozpočty

Európska komisia zverejnila plán na rozvoj vzdelávania a kultúry, ktorý okrem rozvojových vízií popisuje aj plánované aktivity programov Erasmus+, H2020, Creative Europe, EIT i Európskych štrukturálnych a investičných fondov v tejto oblasti. Continue reading “Plán EÚ pre vzdelávanie a kultúru na roky 2016-2020 medziročne navyšuje rozpočty”

Európska komisia plánuje 9. rámcový program za 100 miliárd eur

Prvé debaty na tému nového rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj s pracovným názvom 9. rámcový program už prebehli. Program bude realizovaný v rokoch 2021-2028. Návrh zatiaľ cieli až na rozpočet 100 miliárd eur a bude obdobne ako program Horizont 2020 zameraný na podporu výskumu i inovácií. Do konca októbra budú spustené verejné konzultácie, do ktorých budú pozvané priemyselné i akademické organizácie. Continue reading “Európska komisia plánuje 9. rámcový program za 100 miliárd eur”

9 slovenských firiem súťaží o projekt SME Instrument, fáza 2

Do ostatnej výzvy SME Instrument s uzávierkou 13.10.2016 bolo doručených 1376 projektov, z toho 9 zo Slovenska. Opäť bola bola najpopulárnejšia téma IKT a energetika. Najviac projektov bolo zaslaných z Talianska a Španielska. Slovenské firmy doposiaľ žiadne firmy tento projekt nezískali. Viac informácií a štatistiky.